Management

Air Marshal Bhushan Gokhale (Retd.)

President (2018-2023)

Dr. Yashwant Waghmare

Vice President (2018-2023)

Shri. Pradip Naik

Vice President (2018-2023)

Members of Governing Body (2018 -2023)

Sr. No. Position Name
1. Chairman Arch. Rajeev. R. Sahastrabudhe
2. Vice-chairman Dr. Madhav Bhat
3. Vice Chairman CA. Abhay P. Kshirsagar
4. Secretary and Member Dr. Bharat S. Vhankate
5. Assistant Secretary and Member Shri. Sudhir Gade
6. Member Shri. Anand V. Kulkarni
7. Member Dr. Madhavi R. Mehendaley
8. Member Shri. Devdatta C. Bhishikar
9. Member Smt. Anandi M. Patil
10. Member Adv. Dhananjay P. Khurjekar
11. Member Shri. Vijay A. Bhalerao
12. Member Shri. Babasaheb Shinde
13. Member Shri. Pralhad N. Rathi
14. Member Adv. Sagar R. Nevase
15. Member Shri. Rajeev H. Deshpande
16. Member, (Nominated by Garware Trust) Shri. Sunil Sutawane
17. Member Dr. Anand Y. Lele
18. Member Dr. Santosh Deshpande
19. Member Dr. Ketaki Mahesh Modak
20. Ex-Officio,CEO Shri. Sachin Ambardekar

Board of Life Member

Sr. No. Position Name
1. Chairman Dr. Anand Y. Lele
2. Secretary and Member Dr. Bharat S. Vhankate
3. Assistant Secretary and Member Er. Sudhir Gade
4. Member Dr. Santosh Deshpande
5. Member Dr. Ketaki Mahesh Modak
6. Member Dr. Ankur A. Patwardhan
7. Member Smt. Chitra V. Nagarkar
8. Member shri. Sudhir Bhosale
9. Member Dr. Manasi Bhate
10. Member Prof.(Dr.) P. B. Buchade
11. Member Dr. Atul Kulkarni
12. Member Shri. Govind Kulkarni
13. Member Shri. Vinay Chati
14. Chief Executive Officer (Invitee) Shri. Sachin Ambardekar